TERÀPIA OCUPACIONAL I INTEGRACIÓ SENSORIAL

La teràpia ocupacional (TO) és una professió sociosanitària especialitzada en l’avaluació i tractament de les dificultats que alteren la participació dels infants en el desenvolupament de les activitats de la vida diària. La TO pediàtrica utilitza el joc com a eina terapèutica, ja que és l’ocupació significativa de la infància i, l’eix del seu desenvolupament motor, cognitiu, emocional i social. La intervenció es caracteritza per acompanyar els infants en l’adquisició de la màxima autonomia (cordar-se les sabates, utilitzar correctament les tisores, preparar la motxilla) en cada àrea ocupacional en diferents contextos (domicili, escola, comunitat).

La integració sensorial és un procés inconscient del cervell que organitza la informació que detecten els sentits (gust, vista, oïda, tacte, olfacte, vestibular, propiocepció i interocepció). De manera que, dóna significat a les experiències, classificant tota la informació i seleccionant la important (escoltar professor ignorant soroll del carrer). L’infant aprendrà a processar els estímuls sensorials, és a dir a donar una resposta adaptada a les demandes de cada situació.

A grans trets, les dificultats es divideixen en dos; desordre de la modulació sensorial: intensitat alterada de la resposta (hiposensibilitat, hipersensibilitat, cerca sensacions) i desordre de la discriminació sensorial: qualitat alterada de la resposta (falta comprensió, descoordinació motriu, dispraxia)

Disfunció en la integració sensorial
 • Cerca desorganitzada de moviment
 • Baix nivell d’alerta, hipotonia
 • Caigudes freqüents
 • Dificultats propioceptives
 • Motricitat fina immadura
 • Descoordinació motriu bilateral
 • Bloqueig per dificultat sensorial del tacte
 • Hipersensibilitats generalitzades
 • Hipersensibilitat olfactiva i/o gustativa

Intervenció de teràpia ocupacional en integració sensorial

 • Desenvolupar  components sensorials i motrius
 • Adaptació del entorn a les necessitats/demandes individuals
 • Promoure participació activa d’ocupacions diàries
 • Dissenyar dieta sensorial
 • Utilització pictogrames per facilitar el seguiment de les ocupacions
 • Utilitzar adaptacions i productes de suport
 • Proporcionar pautes sensorials per l’escola