Diagnòstic i intervenció en trastorns de la comunicació, del llenguatge i de la parla

Diagnòstic i intervenció en les dificultats de la lectura i de l’escriptura

Avaluació i intervenció en hàbits deglutoris disfuncionals i maloclusions dentals

Patologia de la veu

Dany neurològic

Assessorament familiar i escolar

Diagnòstic i tractament psicològic en trastorn del dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat

TEA (trastorn de l’espectre autista)

Trastorns del comportament

Dificultats emocionals

Trastorns de relació i adaptació

Trastorns d’ansietat

Assessorament familiar i escolar

Suport educatiu per als alumnes

Coordinació i assessorament escolar i familiar

Neurorehabilitació

Fisioterapia respiratòria

Psicomotricitat