Ajudem en el desenvolupament d’habilitats, aptituds i actituds pel creixement global i harmònic de les persones. Mediem en els conflictes i desequilibris que puguin sorgir en processos d’ensenyament i aprenentatge.

QUÈ TREBALLEM

  • Suport educatiu per als alumnes

  • Coordinació i assessorament escolar i familiar

  • Estratègies d’aprenentatge i tècniques d’estudi

La psicopedagogia és la disciplina que té com a finalitat analitzar els comportaments humans relacionats amb l’educació, l’aprenentatge i les orientacions vocacionals. És a dir, el psicopedagog ajuda en el desenvolupament d’habilitats, aptituds i actituds pel creixement global i harmònic de les persones i fa de mediador en els conflictes i desequilibris que puguin sorgir en processos d’ensenyament i aprenentatge. A Espai considerem que per tal de donar resposta a les necessitats que pugui tenir un infant o adolescent convé que tots els agents implicats treballem conjuntament i és per això que el psicopedagog treballa amb la família, directament amb l’infant i es coordina amb el centre educatiu corresponent.
Existeixen diversos indicadors que ens permeten identificar si l’infant necessita el suport d’un psicopedagog. Alguns poden ser:
  • Quan noto alguna cosa estranya amb el meu fill/a però no sé a on adreçar-me

  • Quan mostra mals resultats a l’escola o els resultats no es corresponen a tot l’esforç dedicat

  • Quan mostra dificultats en lectura, escriptura, càlcul, organització, orientació espaial, memòria, etc…

  • Quan es mostra desmotivat, amb dificultats per establir relacions socials i/o amb una baixa autoestima

  • Quan li costa molt mantenir l’atenció i concentració i/o es mostra impulsiu

  • Quan mostra problemes de conducta a casa i/o a l’escola

  • Quan mostra dificultats d’autonomia i/o immaduresa

Per tant, la psicopedagogia atén: trastorns d’aprenentatge (trastorns del llenguatge, TEA, TDA-H, dislèxia, disgrafia, disortografia…); discapacitats cognitives, visuals, auditives i motrius; trastorns de conducta; i a qualsevol infant, adolescent o família que en un moment determinat necessitin suport, assessorament o pautes per seguir el ritme escolar o orientació educativa.