Espai és un centre multidisciplinar que vol donar respostes i eines a les necessitats que cada infant i/o jove pugui presentar al llarg del seu desenvolupament

El nostre objectiu és donar eines i solucions per traçar el camí més adequat per a cada nen i la família, vetllant pel seu benestar. Creiem que el treball entre tots dóna millors resultats i els progressos són més grans. Per tant, és necessari vetllar per les necessitats dels infants però també potenciant el paper de la família.
Volem donar resposta a les dificultats d’aprenentatge, de comunicació, de llenguatge, psicològiques i dificultats psicomotrius que afecten al bon desenvolupament de les capacitats d’alguns infants i joves. Es vol donar importància al paper de la família intentant crear un vincle entre els tres agents, infants, família i professionals.