Neixem per la passió i la il•lusió de la nostra feina i pel desig que els infants i joves puguin tirar endavant, siguin com siguin, independentment de les necessitats de cadascú.

I per aconseguir-ho, el treball en equip, cooperant de forma conjunta entre els diferents professionals de l’àmbit de la logopèdia, de la pedagogia i psicopedagogia, de la psicologia i de la fisioteràpia.
Per a fer-ho, és necessari formar una xarxa interrelacional de manera que la família, espai i el propi nen estiguin interconnectats i que a partir d’una bona coordinació es puguin establir uns objectius concrets, específics i adequats a les necessitats individuals. No oblidem que la motivació dels infants i joves i la implicació de tots els agents són el factor clau de tota evolució.