Treballem en els processos de la comunicació i les alteracions del llenguatge i parla, tant en infants com en adults. Un dels objectius és donar eines i estratègies comunicatives per tal d’aconseguir una millor evolució.

QUÈ TREBALLEM

La logopèdia és la professió especialitzada en els processos de la comunicació i les alteracions del llenguatge tant en infants com en adults. Per tant, el logopeda és el professional especialitzat en el diagnòstic i en fer la intervenció de les dificultats comunicatives i de llenguatge. Des d’espai volem que, tant els infants com els pares, siguin partícips de tot el procés d’intervenció ja que, a banda d’intervenir sobre la simptomatologia, l’objectiu és també donar eines i estratègies comunicatives per tal d’aconseguir una millor evolució. Així doncs, l’assessorament familiar és un factor clau en el desenvolupament d’aquestes persones.

 • Diagnòstic i intervenció en trastorns de la comunicació i del llenguatge

 • Diagnòstic i intervenció en les dificultats de la lectura i escriptura

 • Avaluació i intervenció en hàbits deglutoris disfuncionals i maloclusions dentals

 • Patologia de la veu

 • Dany neurològic

 • Assessorament familiar i escolar

Existeixen diversos indicadors que ens permeten identificar si l’infant necessita o no el suport d’un logopeda.
Alguns poden ser:

 • Que no s’entengui allò que diu el nen.

 • Quan el nen té un inici tardà de la parla (late talkers)

 • Que presenti un endarreriment  en el desenvolupament del llenguatge

 • Que no comprengui allò que se li diu o se li demana

 • Que tingui dificultats per pronunciar algun so

 • Quan s’observen dificultats a l’hora de llegir i/o d’escriure

Per tant, la logopèdia atén:
trastorns de la parla (dislàlies), dificultats en la comunicació (TEA), retards i trastorns del llenguatge tan oral (RSL o TEL) com escrit (dislèxia, disgrafia, discalcúlia), dificultats en els hàbits deglutoris disfuncionals i maloclusions dentals, patologies de la veu (disfonies), disfèmia, sordesa, etc.