Prevenció, tractament i reeducació de les alteracions del moviment funcional. Hi ha molts àmbits dins la fisioteràpia però concretament ens centrem en la fisioteràpia pediàtrica i la respiratòria.

QUÈ TREBALLEM

  • Fisioteràpia pediàtrica o infantil (tractament de les afectacions que impedeixen el desenvolupament motor de l’infant)

  • Psicomotricitat

  • Fisioterapia respiratòria (Optimitzar la funció respiratòria alterada per problemes de la caixa toràcica, pulmons o vies altes/nas)

  • Neurorehabilitació

La fisioteràpia és la professió que intervé en termes de prevenció, tractament i reeducació de les alteracions del moviment funcional amb l’objectiu de restaurar-lo en un entorn biopsicosocial. Hi ha molts àmbits dins la fisioteràpia però concretament parlarem de la fisioteràpia pediàtrica i de la fisioteràpia respiratòria.

La fisioteràpia pediàtrica o infantil consisteix en el tractament de qualsevol afectació durant la infància, tant aguda com crònica, que impedeixi el desenvolupament motor i, per tant, limiti l’autonomia personal. És a dir, que el fisioterapeuta és el professional especialitzat en el diagnòstic i tractament de qualsevol alteració i o dificultat motriu. La base de tractament és l’estimulació a partir de diverses tècniques específiques de fisioteràpia on la principal eina que s’utilitza és el joc. Així doncs, la fisioteràpia atén des de retards psicomotrius fins petites alteracions de la motricitat fina.

La fisioteràpia respiratòria, és un àmbit que es centra en optimitzar la funció respiratòria alterada per problemes de la caixa toràcica, pulmons o vies altes (nas). Realitzant tècniques indolores i sense efectes secundaris; la fisioteràpia respiratòria la és única manera de mobilitzar el moc i ventilar les àrees afectades. Per tant, se’n poden beneficiar persones amb: bronquitis o pneumònies, bronquiolitis del lactant, asma, malalties neuromusculars o síndromes genètics i infants prematurs. Els objectius principals, a part de mobilitzar el moc, també serien aprendre una bona mecànica de respiració i aprendre una tos i una mocada òptima.