El nostre equip

Bet Gonzàlez
Bet Gonzàlez
Neurologopeda. Experiència en l’àmbit de la intervenció clínica i educativa. Intervenció en els trastorns del neurodesenvolupament: trastorns de l’aprenentatge, de la comunicació i del llenguatge.
Cristina Sans
Cristina Sans
Psicòloga Infanto-juvenil en l’àmbit clínic.
Marta Renau
Marta Renau
Logopeda especialitzada en intervenció en l’àmbit clínic i educatiu
Lídia Ochoa
Lídia Ochoa
Pedagoga infantil – juvenil. Especialitzada en atenció precoç i trastorns de l’aprenentatge
Sara Cidad
Sara Cidad
Psicòloga. Cursant estudis de neuropsicologia. Experiència en l’aplicació d’estratègies d’aprenentatge en infants i adolescents
Mònica Carrás
Mònica Carrás
Psicòloga infanto-juvenil especialitzada en intervenció en l’àmbit clínic i educatiu i amb experiència en atenció precoç
Cristina Vehí
Cristina Vehí
Psicòloga General Sanitària. Experiència en intervenció clínica en els àmbits d’infanto-juvenil i adults. Teràpia individual i grupal. Especialitzada en trastorns d’ansietat
Maria Parés
Maria Parés
Pedagoga infantil-juvenil. Experiència en trastorns de l’aprenentatge
David Serrano
David Serrano
Psicòleg infanto-juvenil, Neuropsicòleg clínic, Psicogeriatra i docent
Núria Casanovas
Núria Casanovas
Psicòloga clínica infanto-juvenil, psicoterapeuta individual i familiar
Anna Sabater
Anna Sabater
Pedagoga i educadora infantil. Experiència en trastorns de l’aprenentatge.
Mireia Ortega
Mireia Ortega
Logopeda especialitzada en intervenció en l’àmbit clínic i educatiu. Experiència en motricitat orofacial.
Rosa Tarrida
Rosa Tarrida
Neurologopeda. Experiència en l’àmbit d’intervenció clínica i educativa. Especialista en els trastorns del neurodesenvolupament, trastorn de l’espectre de l’autisme i en atenció precoç
Marta Font
Marta Font
Secretaria i administració a (espai ) Moja
Clara Garcia
Clara Garcia
Fisioterapeuta pediàtrica especialitzada en desenvolupament, neurologia i atenció precoç. Amb formació en fisioteràpia respiratòria i psicomotricitat.
Odila Segura
Odila Segura
Psicòloga de l’Educació especialitzada en Trastorns de l’Aprenentatge tant en nens com en adolescents. Experiència en estratègies d’aprenentatge, tècniques d’estudi i orientació acadèmica.
Clara Pradells
Clara Pradells
Logopeda. Experiència en l’àmbit educatiu i clínic. Especialitzada en Disfàgies Orofaríngies i malalties neuromusculars / neurodegeneratives.
Formació en Motricitat Orofacial i patologies de la veu.
Anna Font
Anna Font
Psicòloga sanitària. Experiència en l’àmbit d’intervenció clínica infanto-juvenil i treball amb famílies. Experiència en els trastorns del neurodesenvolupament.
Àfrica Runsó
Àfrica Runsó
Terapeuta ocupacional especialitzada en salut mental comunitària. Postgrau en Integració Sensorial.
Sílvia Acedo
Sílvia Acedo
Secretaria i administració a (espai ) Balmes

Col·laboradors

Montse Miracle
Montse Miracle
Col·laboracions amb (espai ). Psicopedagoga i mestra d’educació especial
Xavi Méndez
Xavi Méndez
Col·laboracions amb (espai )
Psicòleg, amb experiència en l’acompanyament socioeducatiu i acadèmic a infants i, sobretot, adolescents.
Maria Vendrell
Maria Vendrell
Fisioterapeuta pediàtrica especialitzada en l’àmbit clínic i neurològic