DIVIDIR PER COMPLETAR

Praxi i la seva influència a la vida diària

 

La integració sensorial és el procés neurològic que organitza i integra tots els estímuls sensorials del nostre cos i de l’entorn facilitant una adequada participació de les Activitats de la Vida Diària (AVD). Jean Ayres, terapeuta ocupacional i creadora de la teoria d’Integració sensorial, defineix la praxi com “habilitat per conceptualitzar, planificar i executar accions motrius”.

Per tant, la praxi és un esquema per a l’acció. Implica escollir una estratègia per dur a terme l’ocupació (pintar, ús dels coberts, construir una torre, ordenar l’habitació, etc.). És una seqüenciació complexa de múltiples passos i requereix una adequada integració sensorial (equilibri, coordinació bilateral, control postural, to, control motor i funcions executives) per realitzar les AVD amb autonomia.

Les terapeutes ocupacionals dividim el procés de Praxi en 4 passos per a explorar i, conseqüentment treballar les dificultats específiques. Els passos són els següents:

  1. Ideació: és la fase on es crea la idea i es decideix quin és l’objectiu. Imprescindible creativitat i motivació perexecutarun pla d’acció.
  2. Planificació: és la fase en la qual s’organitza la seqüència de moviments necessaris per dur a terme l’activitat.
  3. Execució: en aquesta fase es duu a terme el conjunt d’accions prèviament planificats segons la idea inicial. Requereix habilitats motrius per finalitzar l’acció.
  4. Revisió: reflexionar sobre el resultat per, si és necessari, modificar en futures vegades.

Per exemple, una nena no vol jugar a hoquei per diferents motius:

  • Desconeix perquè serveix l’estic, es queda quieta sense saber que fer, tampoc té altres idees per moure la pilota sigui amb el peu o agafant-la amb les mans (dificultats d’ideació).
  • Toca la pilota amb l’estic sense dirigir-la cap a la porteria, agafar l’estic i xuta la pilota amb el peu (dificultats en la planificació).
  • Agafar l’estic amb les mans creuades, mostrar-se cansat, moure l’estic amb molta força, moure l’estic per xutar quan la pilota ja ha passat (problemes en l’execució).

Com saber si presenta dificultats en la praxi?

 Demora en assolir fites del desenvolupament.
√ Joc simbòlic pobre.
√ Evita tasques que requereixen habilitat manual (puzles, construcció, tallar amb tisores).
√ Dificultats per anar amb bicicleta.
√  Té dificultats en cordar-se els botons, pujar la cremallera, vestir-se o cordar les sabates.
√  Demora en completar els deures de l’escola.
√  No es relaciona amb infants de la mateixa edat, prefereix estar amb adults.

De quina manera es pot treballar per aconseguir una bona praxi?

√  Dividir l’activitat amb passos, especialment les tasques noves (pensar quins passos s’han de fer abans d’iniciar l’activitat i a l’hora d’acabar l’activitat).
√  Utilitzar autoinstruccions o suport visual (paro-penso-actuo).
√  Fer activitats que impliquin tot el cos.
√  Facilitar input sensorial propioceptiu que ajuda a millorar l’esquema corporal.

 

 

 

“Per a un infant, jugar és la cosa més seriosa del món”

 

 

 

Àfrica Runsó- Terapeuta Ocupacional