( espai) BLOG: EL MOVIMENT MAI VA SOL.

La fisioteràpia pediàtrica o infantil consisteix en el tractament de qualsevol afectació durant la infància, tant aguda com crònica, que impedeixi el desenvolupament psicomotriu i, per tant, limiti l’autonomia personal de l’infant.

Com bé sabeu, o heu pogut observar, entre els 0 i els 7 anys hi ha una gran evolució a nivell psicomotriu en les nenes i els nens. Podem dir, a grans trets, que es passa per tres etapes del desenvolupament motriu en la infància: el control corporal, la locomoció i la manipulació. Naixem totalment dependents dels adults i de mica en mica anem aguantant el cap, aprenem a estar asseguts, a voltejar sobre nosaltres mateixos, a gatejar, a posar-nos drets, a caminar, a córrer, a saltar i a manipular objectes grans i petits amb precisió.

Aquest procés cap a l’autonomia té un component psicomotriu molt important: la conquesta del desplaçament autònom per tal de relacionar-nos amb el nostre entorn.

Es parla de desenvolupament psicomotriu, ja que el moviment mai va sol. Per moure’ns necessitem una motivació i per tant hi ha una interacció cognitiva i emocional per tal d’assolir el que ens plantegem. La planificació i l’execució del moviment ens ajuden a crear una consciència corporal, una organització espai-temps i les capacitats motrius necessàries.

I de forma pràcticament màgica, en els infants el desenvolupament psicomotriu es dóna a través del joc, que els hi permet conformar la seva persona a nivell afectiu, motriu, cognitiu i social. Aquest fet ens ajuda a comprendre que el moviment serà el nucli de la personalitat dels nens i nenes i és per això que als infants se’ls ha de permetre moure’s per tal d’explorar les seves possibilitats i les seves limitacions.
Les alteracions a nivell psicomotriu interfereixen en la vida quotidiana dels infants donant un esquema corporal mal definit. Això ens dóna dèficits perceptius (orientació en l’espai, atenció als límits i temps d’espera…), motrius (poca destresa, poca coordinació i equilibri) i afectius (baixa autoestima, imatge negativa del propi cos, dificultat de relació amb els altres, violència, agressivitat…).

Maria Vendrell
Fisioterapeuta pediàtrica